Over Bitcoin Cash

Bitcoin Cash (BCH) is digitaal geld dat via het Internet volledig elektronisch en wereldwijd kan worden uitgewisseld zonder tussenkomst van derden. Middels een peer-to-peer-netwerk, genaamd de Blockchain, verlopen alle transacties met Bitcoin Cash altijd direct van persoon tot persoon. Het betalingssysteem gaat daardoor buiten de banken en overheden om, waardoor iedereen in principe zijn of haar eigen bank wordt.

Bitcoin Cash is gebaseerd op het principe van Bitcoin, maar kent een snellere transactietijd en lagere transactiekosten. Dit komt omdat de block size van Bitcoin Cash vele malen groter is dan die van de oorspronkelijke Bitcoin. Echter staat Bitcoin Cash hierdoor juist dichter bij de oorspronkelijke visie van Bitcoin-uitvinder Satoshi Nakamoto.

De block size van Bitcoin Cash heeft namelijk een grootte van 8MB -maar liefst acht keer zo groot als die van Bitcoin(!)- wat zorgt voor een snellere verwerking van transacties en daarmee aanzienlijk lagere fees. Het gevolg hiervan is dat Bitcoin Cash daadwerkelijk kan gaan dienen als digitaal cash, iets wat bij Bitcoin, onder andere door de extreem hoge transactiekosten, nog altijd niet wil lukken. Mede hierdoor is Bitcoin Cash in technisch opzicht de verbeterde versie van Bitcoin 1.0.

Het ontstaan van Bitcoin Cash

Op 1 augustus 2017 omstreeks 18.30 uur (UTC) werd de eerste Bitcoin Cash block ‘gelanceerd’ in de miningpool van viaBTC. De Blockchain splitste middels een hard fork in twee en Bitcoin Cash was geboren. De munt is dus nog redelijk nieuw, maar early adopters, developers, marktwaarnemers, investeerders en miners hebben allen hoge verwachtingen van Bitcoin Cash.

Al binnen enkele dagen na de lancering werd Bitcoin Cash de derde grootste cryptomunt in marktwaarde en versloeg het Ripple (XRP) en Litecoin (XRP). En al mag de prijs van Bitcoin Cash (nog) niet zo hoog zijn als die van Bitcoin, in een paar weken werd al een recordwaarde van 889 dollar geboekt. En daar de munt even speculatief is als Bitcoin, zijn en blijven de verwachtingen hoog gespannen.

https://www.youtube.com/watch?v=r0qQvXP5Om8

De toekomst van Bitcoin Cash

Men vergelijkt de Bitcoin Blockchain split, wat resulteerde in Bitcoin Cash, met de Ethereum Blockchain split, waardoor er een nieuwere, verbeterde versie van Ethereum Classic (ETC) ontstond: Ethereum (ETH). Inmiddels is Ethereum (ETH) veel meer gebruikt en veel meer waard dan de oorspronkelijke (Classic) variant.

Bitcoin Cash is nieuw, maar de munt staat allesbehalve in haar kinderschoenen. Developers en miners van het eerste uur nemen hun jarenlange ervaring en kennis van Bitcoin namelijk mee naar Bitcoin Cash. De missie en visie van Nakamoto en best practices van Bitcoin 1.0 dienen nu als basis voor Bitcoin Cash, dé versie van Bitcoin zoals het volgens de whitepaper bedoeld was om te worden.

Dus stap in en koop Bitcoin Cash, ook al is het maar een kleine hoeveelheid. Je zult er geen spijt van krijgen!